Hướng dẫn thí sinh trúng tuyển ĐHCQ năm 2022 (khóa 63) nhập học và nộp hồ sơ sinh viên

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

            Thí sinh trúng tuyển ĐHCQ năm 2022 vào trường Đại học Giao thông vận tải thực hiện xác nhận nhập học trên hệ thống theo quy định chung của Bộ giáo dục và đào tạo từ ngày 17/9/2022 đến 17h00 ngày 30/9/2022. Sau khi XNNH, thí sinh thực hiện việc khai và nộp hồ sơ nhập học vào trường như sau:

            - Thời gian:

Thông báo: Về việc thí sinh trúng tuyển ĐHCQ năm 2022 xác nhận nhập học và nhập học (Mã tuyển sinh: GHA – Đào tạo tại Hà Nội)

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Quyết định Số: 1683/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 6 năm 2022 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc phê duyệt kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022

Căn cứ đề án tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2022 của trường đại học Giao thông vận tải và kế hoạch học tập năm học 2022 – 2023;