Hướng dẫn thay đổi mật khẩu email sinh viên dành cho sinh viên

Hiện nay để thuận tiện cho các sinh viên trong việc khai báo hồ sơ online, hệ thống đã bỏ qua bước thay đổi mật khẩu sau khi đăng nhập lần đầu tiên. Để có thể thay đổi mật khẩu tài khoản cá nhân, mỗi sinh viên có thể làm theo các bước sau để thay đổi mật khẩu

Bước 1: Tiến hành đăng nhập bình thường như đã hướng dẫn

Bước 2: Sinh viên click vào link sau để chuyển đến trang đổi mật khẩu: link 

Bước 3: Sau khi chuyển đến trang đổi mật khẩu, sinh viên lần lượt điền vào form

Bước 4: Bấm gửi để xác nhận thay đổi mật khẩu

Lưu ý về quy tắc đổi mật khẩu: 

- Duy trì một yêu cầu độ dài tối thiểu 8 ký tự (còn không nhất thiết phải tốt hơn)

Không yêu cầu ký tự thành phần yêu cầu. Cụ thể: * &(^%$

- Dài tối thiểu tám ký tự

- Không chứa tên người dùng, tên thật hoặc tên công ty
 
- Không chứa một từ đầy đủ
 
- Rất khác với các mật khẩu trước
 
- Mật khẩu bao gồm chữ hoa, chữ thường, số và biểu tượng