Thông báo: Về việc thí sinh trúng tuyển ĐHCQ năm 2022 xác nhận nhập học và nhập học (Mã tuyển sinh: GHA – Đào tạo tại Hà Nội)

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Quyết định Số: 1683/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 6 năm 2022 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc phê duyệt kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022

Căn cứ đề án tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2022 của trường đại học Giao thông vận tải và kế hoạch học tập năm học 2022 – 2023;

Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo kế hoạch xác nhận nhập học và nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2022 tại Hà Nội như sau:

I. XÁC NHẬN NHẬP HỌC

Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ 18/9/2022 đến trước 17h00 ngày 30/9/2022 (Nhà trường khuyến khích thí sinh xác nhận nhập học trước 17h00 ngày 25/9/2022 để tránh rủi ro về mặt kỹ thuật).

- Liên hệ và hỗ trợ xác nhận nhập học: Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, điện thoại 0243.760.6352; 0979.389.372; 0396.666.831

II. KHAI HỒ SƠ SINH VIÊN VÀ NHẬP HỌC

1. Phương thức thực hiện

a) Thí sinh tra cứu thông tin tuyển sinh tại: https://xettuyen.utc.edu.vn/tra-cuu

b) Thí sinh trúng tuyển thực hiện Xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

c) Thí sinh sử dụng tài khoản được cấp trong mục tra cứu nêu trên để đăng nhập, khai báo hồ sơ sinh viên điện tử tại:  http://nhaphoc.utc.edu.vn (mục KÊ KHAI HỒ SƠ SINH VIÊN TRỰC TUYẾN)

d) Thí sinh nộp học phí (tạm thu) và chuẩn bị các giấy tờ theo hướng dẫn để nộp tại trường theo thời gian ghi trên Giấy báo nhập học (bản pfd tải về sau khi hoàn thành hồ sơ điện tử).

2. Thời gian thực hiện

- Từ 18/9/2022 đến hết 30/9/2022: Thí sinh khai hồ sơ sinh viên trực tuyến và chuẩn bị các giấy tờ nhập học.

- Từ 28/9/2022 đến 17h00 ngày 1/10/2022: Thí sinh nhập học tại Hội trường lớn  Trường ĐH GTVT, số 3 phố Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

III. CÁC GIẤY TỜ NỘP KHI NHẬP HỌC

1. Đơn nhập học (in từ http://nhaphoc.utc.edu.vn sau khi hoàn thành khai báo hồ sơ và nộp các khoản thu theo quy định)

2. Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT, Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2022 – bản gốc). bằng tốt nghiệp THPT ( đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2022 - bản sao công chứng);

3. Chứng chỉ ngoại ngữ (bản gốc) đối với thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp;

4. Học bạ: 02 bản sao công chứng, thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển học bạ nộp kèm bản gốc;

5. Giấy khai sinh/Trích lục khai sinh; CMND/CCCD: 02 bản sao công chứng;

6. Hồ sơ và giấy chuyển sinh hoạt Đoàn, Đảng (nếu có);

7. Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (nếu có);

8. Các giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên (nếu có);

9. Ảnh màu cỡ 3x4: 6 ảnh;

10. Đối với nam: Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự và Giấy giới thiệu di chuyển nghĩa vụ quân sự do Ban chỉ huy quân sự xã, phường cấp (nộp cùng hồ sơ nhập học hoặc có thể bổ sung tại phòng Bảo vệ trước ngày 30/10/2022 - số điện thoại liên hệ: 0983098968).

Liên hệ và hỗ trợ:

+ Hỗ trợ về chuẩn bị hồ sơ nhập học: 0904.670.149;

      + Hỗ trợ về nộp các khoản thu: 0243.766.9295;

+ Hỗ trợ đăng nhập khai hồ sơ online: 0936.453.433

+ Hỗ trợ Viettel Money(Viettelpay):  0966.080.858

IV. KẾ HOẠCH HỌC TẬP

- Sinh hoạt tuần công dân sinh viên đầu khóa: Từ 3/10 đến 12/10/2022 (nhận lớp, thời khóa biểu, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đào tạo và các công tác khác).

- Học tập học kỳ I năm học 2022 – 2023: Từ 17/10/2022.

Nhà trường yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai theo kế hoạch, các thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy khóa 63 nghiêm túc thực hiện./.

 

Đính kèm file: