TB: Về việc xếp sinh viên ĐHCQ khóa 63 vào lớp

- Mỗi sinh viên ĐHCQ được cấp 01 tài khoản trên hệ thống quản lý đào tạo của Nhà trường tại địa chỉ tại: https//qldt.utc.edu.vn

- Sinh viên K63 được hướng dẫn sử dụng tài khoản được cấp trong tuần sinh hoạt CDSV đầu khóa.

- Căn cứ kết quả tuyển sinh ĐHCQ năm 2022 và dữ liệu sinh viên nhập học, phòng ĐTĐH đã thực hiện xếp sinh viên vào các lớp khóa 63. Sinh viên đăng nhập vào tài khoản Quản lý đào tạo đã được cấp để xem lớp, thời khóa biểu và các thông tin khác.

- Phòng ĐTĐH yêu cầu sinh viên tự kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân, nếu có thắc mắc liên hệ phòng ĐTĐH bộ phận hỗ trợ tại P.110 nhà A9.