Khẩn: Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thí sinh chưa xác nhận nhập học

Kính gửi: Các em thí sinh đã trúng tuyển vào trường ĐH Giao thông vận tải
Ngày 28/9/2022 Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn gửi các cơ sở Giáo dục đại học về việc thí sinh chưa xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ, nội dung như sau: 
"Từ ngày 18/9/2022 thí sinh bắt đầu xác nhận nhập học Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung (Hệ thống) tại địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn; tuy nhiên, qua rà soát dữ liệu thí sinh đã xác nhận nhập học hiện vẫn còn thí sinh trúng tuyển nhưng chưa xác nhận nhập học, trong đó có việc một số thí sinh chỉ xác nhận nhập học trực truyến hoặc nhập học tại CSĐT mà chưa xác nhận nhập học trên Hệ thống.
Vụ Giáo dục Đại học yêu cầu các CSĐT nhắc nhở, đôn đốc (qua điện thoại, email,…), hỗ trợ thí sinh thực hiện đúng quy định xác nhận nhập học trên Hệ thống (khuyến cáo thí sinh sử dụng máy tính đăng nhập vào hệ thống để xác nhận. Đúng 17 giờ 00 ngày 30/9/2022 là thời hạn cuối cùng để thí sinh xác nhận nhập học, sau thời gian này hệ thống sẽ tự động khóa và thí sinh không thực hiện được nữa)".
Trên cơ sở yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường đề nghị các thí sinh trúng tuyển vào trường ĐH GTVT nếu có nguyện vọng học tập tại trường khẩn trương xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ:  http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn trước 17 giờ 00 ngày 30/9/2022. 
Sau thời hạn trên, Nhà trường sẽ kiểm tra và không công nhận trúng tuyển đối với các thí sinh không xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.