Hướng dẫn thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT và khai hồ sơ sinh viên trên hệ thống của trường

Hiện nay có rất nhiều thí sinh đã khai hồ sơ sinh viên trên hệ thống của trường nhưng chưa xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT

Nhà trường lưu ý các em phải đồng thời xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT và khai hồ sơ sinh viên trên hệ thống của trường, nếu thí sinh không thực hiện đầy đủ thủ tục trên sẽ được xem như từ chối nhập học

Nhà trường khuyến khích các em xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT đồng thời khai báo hồ sơ sinh viên trên hệ thống của trường trước 25/9/2022 để tránh rủ ro về kỹ thuật

1. Địa chỉ xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT:

http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/ (có hướng dẫn đính kèm)

2. Địa chỉ khai hồ sơ sinh viên trên hệ thống của trường ĐH GTVT

https://nhaphoc.utc.edu.vn/ (có hướng dẫn đính kèm)